Categories
Travel news

ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุงของกรุงโซล

เกาหลีใต้ประเทศที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกที่หลายๆ คู่อยากจะชวนกันไปเดินจูงมือสักครั้ง ซึ่งถนนสายโรแมนติกก็มีอยู่หลายจุดด้วยกัน และหนึ่งจุดที่น่าพากันไปเดินเล่นก็คือถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง ถนนเส้นนี้มีระยะทางยาว 900 เมตร โดยมีผนังหินของพระราชวังท็อกซูกุงอยู่ตลอดเส้นทางเป็นการก่อสร้างผนังหินดั้งเดิมของเกาหลีที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างลงตัว

ในระหว่างทางที่เดินไป เราจะรู้สึกถึงความร่มรื่นของต้นไม้ที่เรียงรายกันกว่า 130 ต้นและช่วงเวลาที่สวยที่สุดก็คือช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ที่ต้นไม้เหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มไปตลอดแนวทางเดิน จึงถือเป็นถนนสุดโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโซล โดยเฉพาะช่วยเดือนพฤศจิกายน ต้นไม้จะเปลี่ยนสีได้สมบูรณ์มาก นอกจากจะสามารถเดินเล่นชื่นชมบรรยากาศ ยังมีม้านั่งที่จัดไว้อีก 20 ที่ เพื่อให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ อิ่มเอมกับบรรยากาศโรแมนติกของถนนแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง เป็นถนนที่อยู่บริเวณกำแพงพระราชวัง ดังนั้นเพื่อให้สามารถดื่มด่ำบรรยากาศได้อย่างเต็มที่พร้อมกับสัมผัสความงดงามของพระราชวังที่อยู่คู่เกาหลีมายาวนาน แนะนำว่าหากมีเวลาเหลือให้เข้าไปเที่ยวชมภายในพระราชวังถ็อกซูกุง และยังเป็นถนนเชื่อมต่อไปยังพระราชวังเคียงฮุย เราจึงสามารถเที่ยวชมทั้งสองพระราชวังได้เลย