Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: เคล็ดลับวิธีการแก้ ฮวงจุ้ยห้องทำงาน ให้หลัก ฮวงจุ้ย

บริหารจัดการอาคาร: เคล็ดลับวิธีการแก้ ฮวงจุ้ยห้องทำงาน ให้หลัก ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยห้องทำงาน และ วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ที่ไม่ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มุ่งเน้นในการปรับสมดุล ของ ธาตุ

เคล็ดลับวิธีการแก้ ฮวงจุ้ยห้องทำงาน ให้หลัก ฮวงจุ้ย

ปรับฮวงจุ้ย ห้องทำงานง่ายๆ จากการนำวัสดุต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของประดับ หรือ ของตกแต่ง สำนักงาน ต่างๆ มาใช้ในการ แก้ฮวงจุ้ย และ ทิศทางต่างๆ ของแต่ละองศาของ ฮวงจุ้ยอาคาร ฮวงจุ้ยสำนักงาน ฮวงจุ้ยออฟฟิศ หรือ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ที่วัดด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย แล้วนำมาคำนวณ เพื่อกำหนดทิศทางที่ดี ของตัวอาคารนั้นๆ ซึ่งในแต่ละแผนก จะมีทิศทางในการหัน โต๊ะทำงาน ที่แตกต่างกัน ดังที่ผมได้เขียนไว้ในบทความ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน จัด ให้ได้ ทิศ โชคลาภ บารมี ทำอย่างไร โดยเข้าไปอ่านในเมนูด้านบน หรือ ที่ tag ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน หรือ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ได้ครับ

ส่วนในบทความนี้ เราจะมาศึกษาวิธีการจัด ฮวงจุ้ย ห้องทํางาน และ วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ในการจัดฮวงจุ้ย ห้องทำงาน สามารถแบ่องออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ

วิธีการจัดห้องทำงาน ตามหลักฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ห้องทำงาน ของผู้บริหาร ที่เป็นห้องทำงาน ที่มีห้องเป็นสัดส่วน หรือ อาจจะมี โต๊ะทำงานของเลขา เพิ่มเข้ามาอีก 1 ตัว เป็นห้องที่มี ประตู เปิด ปิด ที่สามารถ สร้างวงจร ฮวงจุ้ย แยกส่วนออกจากวงจรของ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน โดยในการหาตำแหน่ง ห้องทำงานที่ดี จะต้องวัดองศาของ ตัวอาคาร แล้วนำมาคำนวณ เพื่อหาตำแหน่งของ ห้องทำงาน ที่มีพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดสำหรับเป็นตำแหน่งของ ห้องทำงานผู้บริหาร และ กำหนดทิศทางการหัน โต๊ะทำงานของ ผู้บริหาร ไปในทิศทางที่ดีที่สุด ของตัวอาคารนั้นๆ จากนั้นให้แบ่งเฉพาะพื้นที่ของ ห้องทำงานผู้บริหาร ออกเป็น 8 ทิศ และ ทำการกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ย ของห้องทำงานผู้บริหาร ด้วย ด้วยการทดลองตั้ง ของตกแต่งห้องที่เป็น ธาตุต่างๆ ในแต่ละทิศ ทิศละ 3 วัน แล้วให้สังเกตุดู ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการ หรือ แผนงานต่างๆ ที่เราได้สั่งการลงไป มีประสิทธิภาพ ขึ้นหรือไม่ โดยการใช้ ของตกแต่งห้องที่เป็น ธาตุต่างๆ

วิธีการใช้ของตกแต่ง เพื่อมากระตุ้นพลังงานฮวงจุ้ย ห้องทำงาน ของผู้บริหาร

ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็น ธาตุไฟ เช่น นาฬิกาดิจิตอลที่มีไฟกระพริบ สีแดง สีชมพุ หรือ สีส้ม รูปภาพที่มีโทนสีของ ธาตุไฟ หรือ หมอนอิงหลัง ที่มี
โทนสีของ ธาตุไฟ

ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็น ธาตุดิน เช่น ของตกแต่งที่ทำจากดินเผา หรือ ขอกตกแต่งห้อง ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล รูปภาพที่มี
โทนสีของ ธาตุดิน

ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็น ธาตุทอง เช่น โมเมนตั้มลูกเหล็ก วัตถุทรงกลมที่เป็น สีเงิน สีขาว หรือ สีทอง รูปภาพที่อยู่ในโทนสีของ ธาตุทอง คือ สีเงิน
สีขาว หรือ สีทอง

ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็นธาตุน้ำ เช่น ตำแหน่งน้ำพุ ตู้ปลา หรือ เครื่องผลิตไอน้ำ อโม่า รูปภาภาพที่มีโทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ
ของตกแต่งห้องทำงาน ที่เป็นธาตุไม้ เช่น ของตกแต่งห้องทำงาน ที่ทำจากไม้ หรือ รูปภาพที่มีโทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว

ในการจัด ฮวงจุ้ย ห้องทํางาน ผู้บริหาร และ การ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ของผู้บริหาร จะต้องใช้วัสดุที่ไม่มีขนาด ใหญ่เกินกว่าในส่วนของ วัตถุที่นำมาจัด ฮวงจุ้ยที่ทำงาน และ ในแต่ละทิศต้องไม่มี ธาตุที่นำมาใช้เกินกว่า 1 ชนิด เช่น ในทิศเหนือของ ห้องทำงาน ถ้าตั้ง ธาตุไฟ ในตำแหน่งนี้แล้ว เกิดพลังงานที่ดี ตามที่เราได้สังเกตุดู ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็จะต้องตั้งได้แค่ ธาตุไฟ เท่านั้นห้ามเอา ของตกแต่งห้องทำงานที่เป็น ธาตุชนิดอื่นมาติดตั้งเพิ่ม

ห้องทำงาน ของแผนกต่างๆ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็น มีแผนกต่างๆ จัดเรียงอยู่ภายในห้องเดียวกัน โดยมีฉากกั้น เพื่อแบ่งแผนกต่างๆ ออกจากกัน ในการ แก้ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน จะต้องยึดตาม ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ตามที่ได้คำนวณไว้ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ และ ให้กำหนด ทิศทางการหันหน้าของ โต๊ะทำงานของแต่ละแผนก ตามที่ได้คำนวณไว้

ห้องทํางาน ที่ใช้ บ้านพัก หรือ คอนโดมิเนียม เป็น ที่ทำงาน ในการ จัดฮวงจุ้ย ห้องทำงาน จะต้องยึดทิศทาง โชคลาภ ของแต่ละ บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ที่วัดได้จาก เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องส่ององศา และ ได้คำนวณหาทิศทาง โชคลาภ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการหัน โต๊ะทำงาน ไปในทิศทาง โชคลาภ ตามที่ได้คำนวณไว้

วิธีการจัด ห้องทำงาน และ วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน สำหรับท่านที่ ไม่มีความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ย

ทิศทางการหันของ โต๊ะทำงาน ในการหาทิศทางที่ดี ในการหันหน้าของ โต๊ะทำงาน อันดับแรก ให้เราแบ่งตัวอาคาร เป็นทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ห้านข้าง ซ้าย ขวา และ ด้านหลัง ของตัวอาคาร จากนั้นทดลองหัน โต๊ะทำงาน ไปในด้านต่างๆ ด้านละ 5 วัน แล้วให้สังเกตดู ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งใน การทำงาน และ ด้านสุขภาพ เช่น สมมุติว่าทดลองหัน โต๊ะทำงาน ไปทิศด้านหน้าของ อาคาร งานที่ได้ทำการติดต่อเอาไว้ แล้วรอลูกค้า ตัดสินใจ เมื่อทำการเปลี่ยนทิศทางการหันของ โต๊ะทำงาน ภายใน 5 วัน แล้วปรากฏว่า ลูกค้าตัดสินใจ ตกลง ก็ให้ยึดถือว่า ทิศด้านนี้ เป็นทิศที่ดีในการหัน โต๊ะทำงาน สำหรับเรา และ เมื่อได้ทิศที่ดีแล้ว ไม่ควรที่จะ เปลี่ยนแปลงไปในทิศ อื่นๆ อีก

ชั้นวางของ มุมตู้ด้านหลัง หรือ มุมแหลมด้านหลัง ของ โต๊ะทำงาน ที่เคยได้ยินมาว่า จะทำให้การทำงานมีแต่ ถูกเอาเปรียบ หรือ จะมีคนจะแอบแทงข้างหลัง มุมแหลมต่างๆ ไม่ได้มีผลใดๆ ต่อ หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ แต่มีผลต่อความปลอดภัย จึงแนะนำให้จัดเก็บ ของบนชั้นวางของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ดูสวยงาม เพราะมีผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้รู้สึกสดชื่น หรือ ปลอดโปร่ง ในการทำงาน

โทนสีของ ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน จะต้องไม่เป็นโทนสีของ ธาตุ ที่ไม่ได้ปะทะกัน เช่น พื้นของห้องทำงาน ปูกระเบื้องสีเขียว ซึ่งเป็นโทนสีของ ธาตุไม้ แต่ทาสีผนัง สีขาว หรือ สีครีม ซึ่งเป็นโทนสีของ ธาตุทอง ที่ปะทะ ซึ่งกันและกัน ในการ แก้ฮวงจุ้ย ห้องทำงานที่เป็น โทนสี เช่นนี้ ให้ใช้ เก้าอี้ โต๊ะทำงาน หรือ พรม สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน มาแก้ไข ฮวงจุ้ยของห้องนี้

ฮวงจุ้ย ห้องทำงาน ผู้บริหาร ควรที่จะมีหน้าต่างที่สามารถ เปิดชมวิวด้านนอกอาคาร เพื่อที่จะผ่อนคลายทางสภาพจิตใจ ซึ่งจะมีผลต่อการคิด นโยบายในการบริหาร โดย หน้าต่างจะอยู่ด้านหน้าของโต๊ะทำงาน หรือ ด้านหลัง ของ โต๊ะทำงาน ก็ได้

หน้าต่างด้านหลังของ โต๊ะทำงาน ที่ถูกห้ามมาตลอด ว่าไม่ควรที่จะมี หน้าต่าง อยู่ด้านหลังของ โต๊ะทำงาน เพราะจะได้นั่งหลังพิงกับ ภูเขา ตาม หลักฮวงจุ้ย แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราปิดหน้าต่าง ในขณะทำงาน บานหน้าต่างก็จะกลายเป็นผนัง อีกด้านหนึ่ง ขึ้นมาทันที

ในตำแหน่งของ โต๊ะทำงาน ที่อยู่ใต้คาน มีวิธีการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ในกรณีนี้อยู่ 2 วิธี คือ

1.ให้ทำฝ้าเพื่อปรับระนาบของ เพดาน กับคาน ให้เป็นระดับเดียวกัน เพื่อปรับความสมดุลของ พลังงานที่อยู่ใน ห้องทำงาน ซึ่งในกรณีของ โต๊ะทำงาน ที่มีตำแหน่งอยู่ใต้คาน จะมีแรงกด มากกว่าส่วนอื่นๆ และ ไม่มีวัสดุใดๆ ในทาง ฮวงจุ้ย ที่นำมาแขวนแล้วสามารถ แก้ฮวงจุ้ย ของตำแหน่งที่เป็นคานได้

2..ให้ย้าย โต๊ะทำงาน ให้พ้นจากตำแหน่งของคาน โดย ยึดตำแหน่งที่นั่งของเรา เป็นหลัก ให้ร่างกายของเราพ้นจากใต้คาน เพราะจะมีผล ต่อสุขภาพ และ งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมา เนื่องจากแรงกดของพลังงาน ที่อยู่ใต้คาน

สำหรับ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ของผู้ที่จะต้องนั่งทำงาน ใต้โคมไฟนีออน และ จากที่เคยได้ยินมาว่า ห้ามนั่งทำงาน ใต้โคมไฟที่เป็นซี่ๆ เหมือนใบมีด จะทำให้ เกิดความเครียด ปวดหัว และ เหมือนโดนมีดสับอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ได้มีผลใดๆ ในหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เป็นเพียงความเชื่อที่ทำให้เราวิตกกังวล จนทำให้เราเครียด มากกว่า

สำหรับ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ที่นั่ง ตรงกับประตู ถ้าเป็นทิศทางที่ดี จะมีพลังมากกว่า ตำแหน่งอื่นๆ แต่ถ้าเป็นทิศที่ไม่ดี ให้ย้ายตำแหน่ง เปลี่ยนทิศทางในการหัน โต๊ะทำงาน หรือ ปิดประตู

สำหรับ ห้องทำงาน ที่มี โต๊ะทำงาน ที่นั่งหันหน้าชนกัน ถ้าทำงานภายในแผนกเดียวกัน จะไม่เป็นผลที่ดี เพราะจะมีแนวคิดที่สวนทางกัน และ รับพลังงาน ฮวงจุ้ย จากทิศที่แตกต่างกัน

สำหรับผู้ที่จำเป็นที่จะต้อง ทำงานภายใน ห้องนอน ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และ เปิดประตูห้องนอนไว้ ก่อนที่จะเข้านอน 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการปลดปล่อยให้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ สลายตัวออกจากห้องนอน

สำหรับเคล็ดลับในการ แก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน และ ห้องทำงาน ที่ผมได้นำมาเสนอในบทความนี้ เพื่อให้ทุกๆ ท่านสามารถนำไปใช้ในการ แก้ฮวงจุ้ย สำนักงาน หรือ โต๊ะทำงาน ได้ด้วยตัวของท่านเอง โดยอย่าลืมสังเกตุ ดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถจัด ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ของท่านให้มีความเจริญรุ่งเรือง ได้ไม่ยาก